Heeft u vragen bij  uw aanvraag voor een omgevingsvergunning?
Wilt u een wijziging of ontheffing van een bestemmingsplan?
Heeft u bedenkingen tegen een ontwerp-bestemmingsplan?
Wilt u een bezwaar indienen tegen een gemeentelijk besluit?
Ondervindt u hinder van een naburig bedrijf?
Zijn er problemen bij een vergunning voor een paardenbak?


 
Bureau de Snavel biedt  juridisch advies bij deze en soortgelijke zaken.

  

Werkwijze:

Telefonisch contact:  overdag tijdens kantooruren 

Gesprek bij u op locatie, bij De Drentse Zaak, Beilerstraat 24 te Assen of elders: volgens afspraak

Denk om de relevante stukken, hou deze bij de hand of neem ze mee naar het gesprek


 

Copyright © De Snavel 2011 powered by Wessel Hoff Web Engeneering
 Administrator